Integritetspolicy

Våra villkor och integritetspolicy

 

 

1. Dina uppgifter

Bridagency.se sparar användarens personuppgifter för att kunna föra kommunikation med användaren och i marknadsföringssyften av bridagency.se och dess tjänster.

Bridagency.se kommer inte förmedla användarens personuppgifter till tredje partner.

Personuppgifter som vi sparar innefattar:

  • Användarens för- och/eller efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

1.1 Borttagning av personuppgifter

Användaren kan när som helst kontakta bridagency.se och begära att de tar bort alla personuppgifter relaterade till användaren i fråga, vilket kommer ske senast 90 dagar efter förfrågan har blivit mottagen.

2. Tredje partners länkar, webbplatser och tjänster

Bridagency.se länkar till befintliga, tidigare och eventuellt framtida kunders hemsidor och tjänster.