En bild på en broschyr som Brid gjort för Boliden

Boliden

Cirkulär ekonomi, på riktigt!

Boliden är ledande på hållbarhet inom metall- och gruvsektorn och spelar en viktig roll när det gäller att tillgodose samhällets behov av metaller på ett så hållbart sätt som möjligt. Något Boliden önskade kommunicera på bredare front, inte bara inom sin egen sektor, utan även till privatpersoner.

Broschyr / Kampanj / Copy / Konceptutveckling

Med de två smältverken Rönnskär och Bergsöe som kärnan i kommunika-tionen, tog vi fram ett koncept som syftade till att inspirera människor att återvinna och återanvända sina gamla metaller. Resultatet blev tre stycken native-artiklar i tidningen Land, Norran och Helsingborgs dagblad (både print och digitalt), och en broschyr med fokus på den cirkulära ekonomin (både print och digitalt, på svenska och engelska).