En bild från en film som Brid gjort för Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som arbetar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs det en transformation av hela samhället. Fossilfritt Sverige är initiativtagare till att olika branscher tagit fram sina egna färdplaner – för hur just deras bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

Film / Grafik

Vårt uppdrag blev att på ett kraftfullt och inspirerande sätt visualisera branschernas färdplaner. Vi omvandlade färdplanerna till filmmanus, som resulterade i nio filmer som beskriver hur respektive bransch ska bli fossilfri till 2045.

Klicka här för att se alla nio filmer