En bild på boken Det smarta landet som Brid tagit fram för LRF

Det smarta landet

Perspektiv på ett hållbart Sverige

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är navet för grönt näringsliv i Sverige. LRF ville bygga berättelsen kring det hållbara smarta landet och visa på all den potential, innovationskraft och teknisk utveckling som finns både på landsbygden och i staden.

Bok / Projektledning / Konceptutveckling

Tillsammans med LRF skapade vi en antologi där 13 tongivande röster gett sina perspektiv på hur vi bygger det smarta landet Sverige, där hela landets resurser tas tillvara. Förutom att inspirera till debatt, är förhoppningen att antologin ska fungera som inspiration och vägledning för entreprenörer, politiker och beslutsfattare på olika nivåer, företagsledare och en intresserad allmänhet som vill vara med och bygga det smarta landet Sverige.