Lantbrukarnas Riksförbund

Förändringskommunikation och marknadsföring av Gröna näringslivets hus

Bakgrund:
2018 stod det klart att LRF-koncernen skulle samla all Stockholmsbaserad verksamhet på en adress och skapa en mötes- och arbetsplats för hela det gröna näringslivet – det som i dag är Gröna näringslivets hus i Stadshagen. Uppdraget var att hitta ett sätt som informerade om hur själva bygget av de nya lokalerna fortlöpte, samt att stötta medarbetare i att ta eget ansvar för aktiviteter som arkivering och hantering av lager och stötta övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Målet var att skapa förståelse och engagemang för den nya arbetsplatsen bland medarbetare.

Förändringskommunikation / Film / Broschyr

Lösning:
Brid hjälpte LRF med löpande information varje vecka som innehöll uppdateringar av hur flyttprojektet fortlöpte och förväntan på aktivitet från medarbetare. Informationen förmedlades till dotterbolag och externa hyresgäster och pressutskick gick ut till branschpress. En fråga-svar-mejl sattes upp dit alla kunde vända sig för att få svar. Ett nyhetsbrev skickades en gång i veckan. Ett marknadsföringskit togs fram med syfte att attrahera nya hyresgäster. I kitet ingick en ny grafisk profil, ett koncept för det nya huset, filmer och en intern tävling.

Här kan du se säljbroschyren som togs fram för att attrahera nya hyresgäster.

Effekt:
Informationen på intranätet fungerade som en kunskapsbank, nyhetsbrevet drev trafik och intresse. Närmare 80 procent av mottagarna öppnade nyhetsbreven.