Bakgrundsbild på Brids hemsida

Vårt klimatarbete

Klimatpositivitet

2018 bestämde vi oss för att bli världens grönaste byrå. Vi insåg ganska snabbt att det bästa sättet att ta klimatfrågan på allvar var att bli klimatneutrala. Och att vara klimatneutral är bra! Men att vara klimatpositiv är bättre. Så vi jobbade intensivt under ett år, och blev just det – klimatpositiva.

För att bli klimatpositiv måsta man uppfylla tre punkter: 

  1. Mäta mängden växthusgaser vi släpper ut genom hela värdekedjan, direkt och indirekt.
  2. Aktivt arbeta för att minska våra utsläpp.
  3. Klimatkompensera våra utsläpp med minst 110 %.

Vi tog hjälp av klimatstrategerna ZeroMission för att räkna utsläppen för 2018. ZeroMission har hjälpt oss räkna ut allt. Rubbet! Från vår elförbrukning till hur fruktkorgarna levereras och hur våra kontorsväxter vattnas.

Som klimatpositiva ansluter vi oss till CLIPOP – Climate Positive Products – en sammanslutning av företag som erbjuder klimatpositiva produkter och tjänster enligt fastställda kriterier. För att få anses som klimatpositiva enligt CLIPOP behöver vi sänka våra utsläpp i linje med Parisavtalets rekommendationer.

Minska utsläppen – data

Vår största utsläppsbov är dataöverföring och lagring. Vi skickar stora mängder data till våra kunder via dataöverföringstjänster, då och då lagrar vi dessutom data på servrar som inte är våra egna. Under 2019 kommer vi fortsätta samla ihop bättre information om vår datalagring och kartlägga hur vi kan minska utsläppen.

Minska utsläppen – resor

Som kommunikationsbyrå producerar vi en hel del filmer tillsammans med våra kunder. Produktioner som ofta kräver resor utanför Sveriges gränser. Från och med 2020 kommer vi endast låta en person resa utomlands för produktioner vi tidigare skickat minst två personer. Vid vissa undantagsfall kommer vi att behöva skicka två personer, till exempel då vi inte kan rekrytera lokala fotografer och producenter. Under 2020 börjar vi bygga upp ett nätverk av fotografer i andra länder för att kunna täcka vårt behov.

Vi åker tåg till alla destinationer som kan nås inom sex timmar. Vi har även tagit beslutet att alla interna konferenser ska vara nåbara via tåg.

Men det räcker inte med att bara kompensera för utsläppen. Vi måste även binda koldioxid och minska mängden växthusgaser i atmosfären. Därför investerar vi i projekt (certifierade av FN) som reducerar växthusgaser.

Det betyder att vi planterar träd som absorberar och lagrar koldioxid från atmosfären medan de växer. Eftersom vi är klimatpositiva ser vi till att binda mer koldioxid än vi släpper ut, så att mängden växthusgaser i atmosfären minskar. För 2018 kompenserade vi med 150 procent.

Visionen framåt

Målet är att kunna mäta koldioxidutsläpp per projekt – och kommunicera det i våra offerter. På så sätt hjälper vi våra kunder förstå vilken klimatpåverkan just deras kommunikationsinsats har, och hur utsläppen kan minskas.

Vi vill hjälpa andra byråer att följa i samma gröna fotspår. Tillsammans kan vi skapa en klimatpositiv bransch.

Läs vår QES-rapport, klimatanalys och klimatkompensering.